Štúrovo a okolie

Štúrovo sa nachádza na južnom Slovensku, na hranici s Maďarskom, v ústí troch riek Dunaj, Hron a Ipeľ.

  

V okolí mesta je 9 lokalít, ktoré sú zákonom chránené prírodné rezervácie s jedinečnou flórou a faunou. Zo Štúrova je nádherný výhľad na Baziliku v Ostrihome, ktorá je pokladaná za najväčšiu katedru v strednej Európe.

   

Okolie turistického mesta poskytuje možnosti turistiky, cykloturistiky, rybolovu, kultúrno-historických výletov, výlety loďou po Dunaji do Budapešti, Višehradu, kde je možnosť jazdy na bobovej dráhe.